Saturday, July 31, 2010

GALURKAN GERAKAN ANTI-JEPUN DI FILIPINA DAN DI BURMA SEKITAR TAHUN 1942 HINGGA 1945

Pendahuluan:

-Gerakan anti-Jepun merupakan gerakan menentang penguasaan Jepun yang dilakukan oleh rakyat tempatan dikebanyakkan negara-negara Asia Tenggara terutamanya di Filipina dan Burrna.

-Pendudukan Jepun di Asia Tenggara khususnya di Filipina berlaku pada 9 April 1942 dengan serangan ke atas Bataram dan Corregidon Seterusnya pada 6 Mei Filipina berjaya ditawan oleh Jepun.Sementara di Burma penaklukan Jepun berlaku pada Mei 1942 dengan bantuan Jeneral Aung San melalui Tentera Kemerdekaan Burma.

-Pendudukan Jepun dengan menggunakan slogan "Asia Untuk Asia" telah meraih simpati rakyat tempatan pada awalnya namun akhirnya telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat lalu mencetuskan gerakan anti-Jepun yang bertujuan menghalau Jepun daripada tanah air mereka dan untuk membentuk kerajaan sendiri.

(a) Gerakan anti-Jepun di Filipina.

-Jepun menguasai setiap jabatan walaupun orang Filipina menjadi ahli dalam "Kalibapi" (Kesatuan perkhidmatan Filipina Baru) yang dipaksa oleh Jepun.

-Untuk memenangi hati rakyat,Jepun telah menubuhkan sebuah Suruhanjaya Perlembagaan bagi merangka sebuah perlembagaan baru bagi Republik Filipina yang merdeka.

-Pada 14 Oktober 1943 Jepun telah mengisytiharkan kemerdekaan Filipina secara rasmi dengan melantik Jose P. Laurel sebagai Presidennya.Namun Jepun masih berkuasa dan Presiden hanyalah sebagai boneka Jepun.

-Akibatnya Luis Taruc dan Casto Alejandrino telah menubuhkan tentera rakyat anti-Jepun atau Hukbalahap dengan sokongan padu daripada golongan petani yang bertujuan untuk menyingkirkan Jepun di Filipina dan membantu perkhidmatan perisikan Amerika serta menyusun strategi menamatkan pemerintahan Jepun.

-Hukbalahap telah melancarkan serangan ke atas kedudukan penguasaan Jepun di Filipina. dan tanah yang berjaya diduduki telah diagih-agihkan kepada golongan petani.
-Gerakan tentera Hukbalahap tidak dapat menguasai Filipina apabila Amerika Syarikat kembali menguasai Filipina pada September 1945.

(b) Gerakan anti-Jepun di Burma.

-Pada bulan Mei 1942 British berjaya dikalahkan oleh Jepunn dengan bantuan Jeneral Aung San dan Tentera Kemerdekaan Burma.

-Untuk menjaga hati rakyat Burma, Jepun telah menubuhkan kerajaan yang dikenali sebagai Pentadbiran Baho yang diketuai oleh orang Burma iaitu Dr. Ba Maw.Namun orang Jepun masih memegang dan menguasai jawatan ketua beberapa jabatan penting.

-Da1am masa yang sama, untuk meraih sokongan rakyat tempatan dan kerjasama daripada golongan tokoh politik, Jepun telah membebaskan tawanan politik seperti U Ba Pe, U Nu dan sebagainya.

-Pada I Ogos 1943 Jepun telah mengisytiharkan kemerdekaan Burma dengan melantik Dr. Ba Maw sebagai Perdana Menteri dibantu oleh kabinet dan majlis penasihat. Sebagai balasannya,Burma dikehendaki memberikan sokongan kepada Jepun dalam menentang pihak
Berikat.

-Walau bagaimanapun, kuasa orang-orang Burma dalam kerajaan yang baru dibentuk sangat terhad.Maka nasionalis Burma terlalu kecewa dan mula mengatur pakatan sulit dengan pihak komunis pimpinan Thakin Soe untuk menggulingkan pemerintahan Jepun kerana keadaan ekonomi Burma semakin buruk di bawah pemerintahan Jepun berbanding sewaktu berada di bawah pemerintahan British. Hal ini telah membangkitkan semangat anti-Jepun di Burma.
-Ahli Thakin mula melakukan gerakan bawah tanah untuk menentang Jepun sementara Aung San telah menubuhkariTentera Kemerdekaan Burma anti-Jepun yang kernudiannya membentuk Liga Kemerdekaan Rakyat Anti-Fasis(AFPEL) untuk menentang Jepun dan bermatlamat untuk menubuhkan kerajaan sendiri dengan melakukan pemusnahan terhadap lokasi strategik.

-Pada Mei 1945 Inggeris menguasai semula Burma dan Aung San telah berusaha mendapatkan sokongan daripada golongan Karen,Shan, Chui dan Kachin serta membebaskan Liga Kemerdekaan Rakyat Anti-Fasis daripada pengaruh komunis dalam usaha menyakinkan British untuk mendapatkan kemerdekaan Burma.

Kesimpulan:

-Pendudukan Jepun di Filipina tidak mendapat sokongan daripada rakyat Filipina kerana telah berpuas hati dengan pemerintahan Amerika Syarikat yang juga telah memjanjikan kemerdekaan kepada mereka.Akibat daripada rasa tidak puas hati terhadap pemerintahan Jepun dan dasarnya maka berlakulah gerakan atiti-Jepunn yang dilakukan oleh Hukbalahap.

-Sementara di Btu-ma gerakan anti-Jepun bermula dengan Aung San menubuhkan Liga Pembebasan Rakyat Anti Fasis yang menjalankan gerakan bawah tanah dan memusnahkan kepentingan serfs lokasi strategik di Burma.

No comments:

Post a Comment