Monday, April 16, 2012

BINCANGKAN SEBAB-SEBAB PENENTANGAN TERHADAP PEMERINTAHAN BRITISH DI KELANTAN PADA TAHUN 1915 DAN DI TERENGGANU PADA TAHUN 1928

Pengenalan

Perubahan pentadbiran di Kelantan dan Terengganu menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pembesar

Di Kelantan penentangan diketuai oleh Tok Janggut manakala di Terengganu oleh Haji Abdul Rahman Limbong

Isi

Sebab-sebab penentangan di Kelantan

1 Tidak puas hati Engku Besar Jeram

- Campur tangan Inggeris di Pasir Puteh yang dikuasainya

- Hilang kuasa setelah pelantikan Che Abdul Latif dari Singapura - dipaksa bayar cukai ke atas tanah yang dimiliki

2 Ketidakpuasan hati Tok Janggut

pelbagai cukai dikenakan

menghadapi kesukaran untuk menjelaskan cukai

pejabat terletak jauh dari tempat tinggal dan menghadapi masalah pengangkutan pegawai yang bertugas tidak cekap dan bertindak kasar layanan pegawai tidak memuaskan

- dendam Tok Jcnggut kerana bapa dan abangnya di bunuh dengan kejam


3. Pembaharuan sistem cukai

- Cukai baru menambahkan beban dan wajib dibayar

- Contohnya tahun 1905, Inggeris memperkenalkan Undang-Undang Hasil Padi dal Kelapa

- 1915, Sistem cukai tanaman yang lebih ketat diperkenalkan. Semua pemilik tanamai dipaksa membayar cukai walaupun tidak diusahakan.

4 . Sikap Pegawai Daerah Jajahan Pcsir Puteh

- Pelantikan Che Abdul Latif sebagai Pegawai Daerah kurang disenangi oleh penduduk tempatan

ketegasannya menjalankan tugas

keengganan bertolak ansur

mengeluarkan kontrak mengutip telur penyu dan kercut (sejenis rumput)

Sebab-sebab penentangan di Terengganu

1. Kemerosotan kuasa sultan dan pembesar

- Pelantikan Penasihat Inggeris dan Penolong Penasihat Inggeris telah mengurangkan kuasa sultan dan pembesar

- Elaun Sultan juga dikurangkan

2 Pengenalan peraturan baru

- Telah menyekat kebebasan rakyat dan menjejaskan punca pendapatan mereka

- 1920, penduduk wajib mengambil surat kebenaran atau pas kerajaan bagi sebarang aktiviti yang akan dilakukan

- 1921, Peraturan penempatan sementara

- 1923, undang-undang kawalan binatang buas

- 1924, meluluskan peraturan tanaman yang mewajibkan pemilik mendaftar tanaman­tanaman mereka

3. Kebangkitan golongan agama

Dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang terdiri dari guru-guru agama dan ulama-ulama Islam yang diketuai oleh Haji Abdul Rahman Limbong Guna isu agama untuk menentang British

Menyedarkan rakyat berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan mempertahankan maruah dan kesucian agama Islam

Terpengaruh dengan pemberontakan di Pahang

Diilhamkan oleh gerakan penentangan di Pahang tahun 1891-1895

Penduduk Terengganu, pemah member] perlindungan dan bantuan kepada pejuang­pejuang Pahang

Kesimpulan

- Perubahan yang dilakukan oleh British di Kelantan dan Terengganu membawa kepada pemberontakan

Penentangan di Kelantan dan di Terengganu ini membuktikan wujud sentimen anti-penjajah dan anti-asing di jiwa orang Melayu

Mencetuskan idea nasionalisme di kalangan penduduk.