Wednesday, June 2, 2010

Bincangkan peranan kesusasteraan dan kewartawanan dalam kebangkitan nasionalisme orang-orang Melayu sehingga tahun 1941.

A . PENGENALAN
1. J.S. Coleman memberi takrif nasionalisme sebagai perasaan-perasaan, kegiatan dan
perkembangan organisasi yang ditujukan ke arah pemerintahan sendiri dan kemerdekaan sebagai sebuah negara bangsa yang wujud dengan taraf lama rata atau dalam satu sistem politik antarabangsa. Kesedaran nasionalisme orang Melayu bermula dengan keinginan dan keazaman
semenjak awal abad ke-20 lagi. la bertujuan untuk menghalau penjajah British dan berkerajaan sendiri.
2. Golongan nasionalis telah menggunakan hash-hash kesusasteraan untuk menyedar dan menyatukan orang Melayu supaya cintakan tanah air.
3. Perpaduan yang dibentuk melalui kesusasteraan telah menjadi pemangkin terhadap kesedaran orang Melayu dalam aspek politik, ekonomi dan sosial.
4. Golongan wartawan juga menyebar semangat nasionalisme melalui media massa seperti akhbar, majalah, novel dan lain-lain. Penerbitan akhbar dan majalah telah membuka minda orang Melayu agar mperjuangkan hak mereka dalam aspek politik, ekonomi clan sosial.

5. Memang tidak dapat dinafikan kesusasteraan dan kewartawanan telah membangkitkan semangat taasioniisme orang-orang Melayu untuk menentang British.


a. Peranan Kesusasteraan.
1. Kesusasteraan telah membangkitkan kesedaran dalam kalangan orang-orang Melayu tentang kemunduran mereka berbanding dengan kaum-kaum asing. Hasil kesusasteraan menyeru orang-orang Melayu memajukan diri dengan ilmu agar dapat membebaskan diri daripada cengkaman penjajah. Hasil-hasil karya penulisan oleh tok tokoh intelektual dimuatkan dalam akhbar dan majalah.
2. Idea kesedaran akan kemunduran bangsa disebarkan melalui novel dan majalah-majal Misalnya 'Hikayat Faridah Hanum'oleh Syed Sheikh Al Hadi pada tahun 19 menekankan kepentingan pendidikan serta emansipasi wanita. Novel `Iakah Salmah’ oleh Ahmad Rashid Talu juga menyuarakan perihal pembebasan wanita dan hak untuk mendapat pelajaran. Ishak Haji Muhammad menulis novel `Dari Perangkap Ke Penjara dan cerpen 'Rumah Besar Tiang Seribu'. Kedua-dua novel dan cerpen ini membi gambaran tentang kehidupan orang Melayu yang terlalu banyak mernampukan kepa, soal-soal agama dan tidak mencurigai kaum Cina yang membolot sumber ekonomi negara mereka.
3. Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) sebagai pusat latihan untuk bak guru-guru di Sekolah Melayu telah memberi sumbangan yang besar ke arah kebangkitan, kesedaran nasionalisme. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Maktab Perguiuan Sultan Idr (MPSI) telah memperkayakan penggunaan dan peranan bahasa Melayu sebagai baha ilmu, sekaligus manaikkan semangat perpaduan dalam kalangan orang Melayu.

5. Lepasan MPSI bertindak sebagai pelopor gerakan kemajuan dalam masyarakat seterusnya membangkitkan semangat nasionalisme.


6. Perkembangan kesedaran nasionalisme dalam kalangan orang Melayu semakin meningkat dengan wujudnya Pejabat Karang Mengarang di MPSI yang bertanggungjawab terhadap usaha penterjemahan penerbitan dan penyuntingan buku Bahasa Melayu.
7. Golongan nasionalis lulusan MPSI yang banyak membaca tulisan daripada negara Indonesia telah menyuarakan rasa tidak peas hati terhadap dasar pemerintahan British melalui tulisan dalam akhbar dan majalah.


8. Mereka menulis rencana untuk menyedarkan orang Melayu supaya berusaha mencapai kemajuan. Antara tokoh yang giat menulis ialah Za'ba (Zainal Abidin bin Ahmad) yang mengkritik sikap orang Melayu yang tidak mahu memajukan diri sendiri. Antara tajuk tulisannya ialah `The Poverty of Malays'dan `The Salvatation of Malays'.


9. Harun Aminurrashid pula menulis novel 'Melor Kuala Lumpur' yang bertemakan orang Melayu dan memerlukan perubahan bagi mencapai kemajuan, turut berperanan dalam membangkitkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan orang Melayu.


10. Demikian juga, karya-karya seperti 'Putera Gunung Tahan' (1937) oleh Pak Sako, 'Alam Perempuan' oleh Kasim Amin Bey turut membangkitkan kesedaran dalam kalangan orang Melayu.
b. Peranan Wartawan
1. Melalui akhbar dan majalah seperti Al Ikhwan, Saudara, Warta Malaya, Majlis dan
sebagainya, para wartawan bertanggungjawab memberi kesedaran politik, ekonomi dan social kepada masyarakat. Akhbar sebagai wadah orang Melayu berhubung hak orang Melayu.
Sepanjang 1930-1940 terdapat 18 buah akhbar dan majalah diterbitkan di Tanah Melayu.
2. Akhbar Al Ikhwan yang diterbitkan di Pulau Pinang menyedarkan masyarakat akan kepentingan semangat cintakan tanah air di camping mengadungi idea-idea pembaharuan dan peningkatan taraf pendidikan penduduk khususnya di kalangan wanita.


3. Akhbar Saudara yang diterbitkan di Pulau Pinang pada 1928 menonjolkan isu-isu keagamaz la lantang mengkritik orang Melayu yang enggan menerima perubahan agama dan sosi Tulisan-tulisannya telah menyedarkan orang Melayu supaya menjaga kepentingan negara daripada dikuasai oleh orang asing
4. ‘Warta Malaya’ yang diterbitkan di Singapura pada 1930 menyiarkan tentang kemundun sosio-ekonomi masyarakat Melayu yang memerlukan pembelaan. la juga menuntut supaya org Melayu diberi peluang dalam pentadbiran kerajaan yang banyak dikuasai oleh British di sampil peluang mendapatkan pelajaran.
5. Akhbar Majlis yang diterbitkan di Kuala Lumpur pada 1931 membicarakan isu politik seca meluas dan membincangkan tentang hak-hak orang Melayu sebagai bumiputra di tanah air sendiri.

6. Wartawan yang berperanan menaikkan semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu ialah Ibrahim Haji Yaakub, pengarang 'Warta Malaya' dan 'Majlis'. Wartawan lain yang mendokong semangat nasionalis ialah Ishak Haji Mohammad (Pak Sako) yang menulis rencana ttg kehidupan orang Melayu di beberapa buah negeri seperti Pahang. Pak Sako merupaka pengarang Utusan Melayu pada tahun 1939 menghasilkan novel 'Putera Gunung Tahan' yang, membidas kerajaan British dan dasar-dasarnya. Beliau juga menulis 'Anak Mat L e1a Gila' yan senada dengan novel "Putera Gunung Tahan"

7. Wartawan yang terkenal ialah Abdul Rahim Kajai. Beliau memimpin beberapa buah akhbar utama di Tanah Melayu termasuk Utusan Melayu yang diterbitkan olehnya bersama-sama Pak Sako pada tahun 1939. Beliau mengutarakan beberapa isu khususnya kerakyatan, ancaman komunis, perjuangan kemerdekaan dan sebagainya. Tokoh-tokoh lain ialah Ibrahim Haji Yaacob Ahmad Boestaman bin Raja Kecil dan Dr.Burhanuddin Al Helmi.

8. Perjuangan golongan wartawan ini menimbulkan kesedaran masyarakat Melayu terhadap politik. Hal ini jelas kemudiannya apabila munculnya banyak pertubuhan politik kenegeria seperti Pahang, Perak, Kelantan dan Selangor.C. KESIMPULAN
1. Maka jelaslah kesusasteraan dan kewartawanan memainkan peranan penting dalam menyedarkan masyarakat Melayu tentang nasionalisme.

2. Selepas pendudukan Jepun, kewartawanan semakin mempengaruhi gerakan nasionalis­nasionalis Melayu khasnya isu penubuhan Malayan Union.

3. Bahkan, ia juga membawa kepada kelahiran Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) dengan lebih berani, terancang dan berkesan sehingga berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

2 comments:

  1. sya nak soklan..
    bincangkan faktor2 yang menyatukan orang melayu untuk menentang malayan union pada tahun 1946..

    ReplyDelete
  2. erm,,klau nak terangkan faktor2 yg bley mnyebabkan orang melayu ni bersatu di bwah tjuk apa..??
    tlonglah sya ni...

    ReplyDelete