Monday, June 7, 2010

Bincangkan kegiatan ekonomi komersil di Burma dan Filipina selepas kedatangan kuasa¬kuasa Barat.

A) PENGENALAN

1. Kedatangan British di Burma dan Sepanyol serta Amerika Syarikat di Filipina telah mempengaruhi kegiatan ekonomi di kedua-dua negara tersebut. Sistem ekonomi sara diri telah betukar kepada ekonomi komersil.

2. Kegiatan ekonomi yang diperkenalkan oleh kuasa-kuasa Barat bertujuan untuk eksport.

3. Ekonomi di kedua-dua negara telah berkembang dengan pesat dalam bidang pertanian, perkilangan, perlombongan dan pembalakan.

B.ISI

1. Burma

a) Padi

i. Burma menjadi pengeksport terbesar beras di dunia dengan menyediakan 40% dari jumlah bekalan beras dunia.

ii. Arakan dan Tenasserim berkembang pesat sebagai kawasan penanaman padi. Di Tenasserim, pengeluaran sebanyak 50% daripada keseluruhan pengeluaran Burma antara tahun 1845 dan 1852. Memandangkan tenaga buruh dan bekalan makanan yang lebih murah di Arakan, maka kadar pertumbuhan kawasan penanaman padi adalah lebih pesat.

iii. Pada tahun 1852, Akyab menjadi pengeksport beras yang utama di dunia.
iv. Burma Hilir mempunyai potensi sebagai kawasan penanaman padi disebabkan faktor tanahnya yang sesuai dan bekalan air yang banyak.
v. Tanaman padi berkembang disebabkan:
• Pemerintahan British memberi galakan seperti jaminan keselamatan
kepada petani, menyediakan pasaran luar untuk hasil keluaran mereka, dan
menetapkan syarat mudah bagi mendapatkan pinjaman.
• Wujudnya bekalan tenaga buruh mengikut musim.
• Kemudahan mengangkut hasil pengeluaran.
• Kaedah perhubungan dan pengangkutan moden.

• Faktor-faktor luar seperti:
. Pertambahan permintaan di pasaran Eropah dan di Asia Tenggara.
• Pertambahan penduduk.
• Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869.
• Penggunaan jalan air untuk mengeksport beras menggunakan kapal wap.
vi. Burma menjadi jelapang padi yang terpenting di dunia.

vii. Kesan perkembangan tanaman padi di Burma ialah;
• Pertumbuhan pesat penduduk.
• Penghijrahan masuk orang India.
• Perkembangan bidang perhubungan.
• Perubahan sosial dan masalah politik.
• Perpindahan penduduk ke Burma Hilir.
• Menyekat pertumbuhan bandar besar yang lain.

b) Petroleum

i. Telaga minyak dilombong semasa pemerintahan Raja-raja Burma dan kebanyakannya berpusat di Yenangyaung.

ii. Minyak digunakan di rumah untuk menyalakan pelita dan mengawet kayu, tikar dan kertas yang dibuat daripada daun palma.

iii. Keadaan berubah setelah Burmah Oil Company ditubuhkan oleh sebuah firma British di Rangoon pada tahun 1886. Firma ini menjalankan kegiatan perusahaan menggali minyak dan membeli pajakan kerajaan serta persendirian.

iv. Selepas lima tahun fu-ma ini beroperasi, ia berjaya menandingi minyak tanah yang diimport dari Amerika Syarikat di pasaran tempatan. Malah, syarikat ini mampu mengeksport minyak ke India pada tahun 1896 ke Pulau Pinang.

c) Balak

i. Balak khasnya kayu jati merupakan bahan eksport yang menduduki tangga kedua selepas minyak.

ii. Pada tahun 1856, Jabatan Perhutanan ditubuhkan di bawah seorang Ketua Pemelihara hutan untuk memastikan pengurusan dan kegiatan mendapatkan sumber-sumber hutan dijalankan dengan sempurna.

iii. Jabatan ini telah mengisytiharkan hutan-hutan yang berharga sebagai hutan simpanan. Kawasan ini dipajak kepada syarikat swasta dengan syarat tertentu atau disimpan oleh jabatan.

iv. Pengeluaran balak Burma menjelang tahun 1941 ialah 75% daripada jumlah
pengeluaran di dunia. Syarikat yang terbesar ialah Bombay-Burmah Trading
Corporation.

2. Filipina

a) Tebu

i. Tebu menjadi tanaman jualan pertama yang dieksport. Menjelang akhir abad ke­19, muncul sebagai salah satu keluaran utama dalam ekonomi penjajahan.

ii. Pertumbuhan perdagangan tebu (gula) di Manila berlaku selepas pembukaan Manila kepada perdagangan dunia.

iu. Faktor yang menyumbang kepada perkembangan ini ialah;
· Peranan saudagar asing.
· Kemajuan pengangkutan seperti pembukaan Terusan Suez.

iv. Semasa pemerintahan Sepanyol, terdapat dua buah kawasan yang berkembang pesat di Filipina. Kawasan tersebut adalah Visayas di Pulau Negros dan wilayah Pampanga dan Tarlac di Pulau Luzon.

v. Semasa pemerintahan Amerika Syarikat (hingga tahun 1941) pengeluaran tebu meningkat enam kali ganda dan pada tahun 19.30 kedudukannya kukuh sebagai bahan eksport utama Filipina.

vi. Perubahan mendadak selepas tahun 1920 adalah disebabkan;
· Kesan Perang Dunia telah meningkatkan pem7intaanya.
· Penggunaan kaedah dan teknologi moden.
· Pembinaan jalan kereta api baru menuju ke arah Manila dan memajukan
tanah dataran Pampanga.
· Akibat dasar tarif Amerika Syarikat terhadap Filipina.

b) Tembakau

i. Di samping tebu, eksport Filipina yang penting ialah tembakau. Perkembangan tembakau sebenarnya bergantung kepada pembukaan kepulauan tersebut kepada perdagangan asing pada pertengahan abad ke-19.

ii. Tembakau merupakan eksport utama Filipina semasa di bawah pemerintahan Sepanyol.

ni. Kawasan di Lembah Gaganpan, Ilocos, Neuva, Ecija dan Marinduque dikhaskan untuk penanaman tembakau.iv. Penanaman tembakau dimonopoli oleh kerajaan. Keuntungan daripada monopoli ini berjaya mengatasi masalah kewangan Sepanyol.

v. Berlaku penindasan dan penyalahgunaan kuasa. Sistem monopoli ini melahirkan satu amalan tanaman paksa yang kejam.

vi. Wujud pasaran gelap, kegiatan rasuah, dan penyeludupan. Akhirnya, pada tahun 1882 monopoli ini ditamatkan.

vii. Kemerosotan tanaman tembakau ketara pada akhir tahun 1930-an apabila nilai ekspresnya hanya 0.75% daripada keseluruhan nilai ekonomi.

viii. Kemerosotan tanaman tembakau disebabkan;
· Sistem tarif Amerika Syarikat.
· Pengenalan tembakau Virgina Amerika.
· Orang Filipina lebih suka tembakau Amerika.


c) Abaka

i. Muncul sebagai tanaman jualan yang utama di Filipina selama 40 tahun selepas kemerosotan tembakau.

ii. Peningkatan pennintaan datang dari Amerika Syarikat sehingga abaka menjadi bahan eksport utama selepas tahun 1830. Menjelang tahunl850-an, abaka dihantar ke New England untuk diproses menjadi tali sementara pada masa yang sama sebuah Hang tali-temali yang kecil kepunyaan orang Amerika telah didirikan di Manila.

iii. Pusat pengeluaran utama adalah di wilayah Bicol di Albay, Sorsogon, Leyte dan S amar.

iv. Abaka mula menjadi tanaman utama apabila Amerika Syarikat mengambil alih kuasa di Filipina.

v. Pada tahun 1941, keluaran abaka lebih kurang 95% daripada jumlah keluaran dunia. Filipina dapat mempertahankan kedudukannya sebagai satu-satunya pengeluar abaka untuk pasaran dunia.

vi. Perdagangan abaka ditentukan oleh tarif yang dikenakan. Mengikut Akta Pyne Aldrich pada tahun 1909, abaka yang dieksport ke Amerika Syarikat bebas daripada cukai.

d) Kelapa

i. Tanaman keempat penting di Filipina iaiah kelapa yang merupakan tanaman asli Filipina.

ii. Kelapa digunakan sebagai sumber makanan dan bahan bakar.

iii. Hasil keluaran kelapa mula wujud menjelang abad ke-20 sebagai eksport utama.

iv. Kawasan penanaman kelapa ialah Luzon, Manila dan di sekitar Teluk Lagoon hingga ke pantai Tayabas. Faktor yang membolehkan tanaman kelapa berkembang baik ialah;

· Sistem pengangkutan yang baik.
· Tanah gunung berapi yang subur.
· Iklim yang sesuai.

v. Pulau Visayas dan Mindanao yang terletak jauh ke selatan tarot menjadi pusat penanaman kelapa yang penting.
vi. Kelapa merupakan tanaman yang menerima kurang campur tangan dari pihak kerajaan. Pekebun-pekebun kecil menguasai penanaman kelapa.

vii. Semasa pemerintahan Amerika Syarikat, perkembangan tanaman kelapa disebabkan;

· Pasaran yang sedia ada di Amerika Syarikat.
· Dasar tarif yang dikenakan.

viii. Keluaran utama kelapa ialah kelapa kering, minyak kelapa, kelapa parut kering dan bahan makanan daripada hampas kelapa.

ix. Pengeluaran kelapa kering meningkat 9 kali ganda sejak tahun 1900. Oleh sebab kelapa kering mempunyai pasaran yang baik di Eropah maka usaha memproses kelapa kering adalah lebih sesuai dijalankan di kepulauan itu sendiri. Ini telah mewujudkan satu perusahaan tempatan yang penting.

C) KESIMPULAN

1. Penguasaan kuasa-kuasa Barat di-Burma dan Filipina telah menyebabkan perkembangan ekonomi yang sangat pesat.
2. Walau bagaimanpun, perkembangan ekonomi telah memberi keuntungan kepada pihak penjajah manakala rakyat tempatan masih dibelenggu kemunduran dan hidup menderita kesan dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh pihak penjajah.

No comments:

Post a Comment