Wednesday, July 27, 2011

Huraikan Bagaimana Kuasa-Kuasa Raja Diperkukuhkan Sebagai Kuasa Tertinggi Dalam Sistem Politik Masyarakat Melayu Sebelum Campur Tangan British.

A. PENGENALAN
1.Sistem politik melayu tradisional sebelum kedatangan kuasa berat meletakkan raja/sultan sebagai kuasa tertinggi dalam system pemerintahan.Sultan mempunyai kuasa dalam menentukan aspek politik,ekonomi dan sosial dalam pemerintahan.

2.Sultan dibantu oleh golongan pembesar yangb dilantik terdiri daripada golongan bangsawan atau kerabat diraja.Sultan juga mendapat kesetiaan daripada golongan rakyat atau hamba.

3.Sebelum kedatangan British (1874) raja/sultan di negeri-negeri melayu menpunyai kuasa pemerintahan dengan menggunakan hokum yang bertulis.

ISI;
Pengukuhan Kuasa Raja/Sultan sebagai Kuasa Tertinggi Dalam Sitem politik Melayu.

1. Sebagai Ketua Pentabir.

a. Merupakan ketua di dalam sesebuah negara pemerintahannya.
b. Mempuyai kuasa mutlak dan boleh melantik pembesar dalam membantu pentabiran negeri dan berkuasa mempecat pembesar.
c. Pemusatan kuasa berada di tangan sultan,pembesar hanya berkuasa di wilayah pengeasaanya sahaja dan perlu taat setia kepada raja atau sultan
d. Rajyatb patuh dan setia kepada sultan davn tidak boleh derhaka.
e. Segala arahan sultan yang diperintah dilakukan tanpa bantahan

2.SEBAGAI KETUA AGAMA ISLAM
a. Diangap sebagai ketua agama islam dalam negeri pemerintahanya.
b.Dilambangkan sebagai khalifah di muka bumi
c.Boleh menyelesaikan masalah berkaitan dengan agama islam
d.Dibantu oleh ulamak yang bertindak sebagai penasihat dalam hal ehwal islam
e.Memastikan peraturan islam dilaksanakan

2. SEBAGAI PELINDUNG ADAT RESAM DAN ADAT ISTIADAT

a.Diangap mempunyai kuasa memelihara adapt resam dan istidat
b.Mempunyai kuasa dalam menentukan jenis hukuman
c.Dapat menerima anugrah atau pemberian daripada rakyat dan pembesar
d.Dikecualikan daripada sebarang hukuman atas pelangaran hukum
4.DIPELUIHARA DENGAN HAK KEISTIMAWAAN
a.Untuk membezakan taraf antara raja dan rakyat biasa
b.Mempunyai pengunaan bahasa khusus seperti tuanku/beta iaitu sebagai bahasa istana(bahasa dalam)
c.Mempunyai tempat khusus seperti istana
d.Mempunyai cop mohor atas nama baginda dan negeri. Ditulis dalam tulisan jawi
e.Mempunyai alat kebesaran seperti kendi,ketur,tepak sirih,
f.Payung berwarna putih dan pakaian kuning dikhaskan kepada raja /sultan manakala payung kuning dikhaskan kepada kerabat diraja

5.DIPERKUKUHKAN UNSUR MITOS
a.Diperkuatkan dengan perkaitan dariopada tokoh-tokoh seperti Iskandar Zulkanaim
b.Menunjukkan ketokohanya sebagai raja yang berdaulat
c.Bertujuan untuk mempertingkatkan status sultan
d.Kesultanan melayu Johor,Perak dan Pahang yang berkaitan susur galurnya dengan kesultanan melayu melaka

6.diperkuatkan dengan konsep daulat
a.Mempuyai daulat yang tidak boleh di derhaka
b.Meliputi keistimewaan sebagai seorang pemimpin
c.Rakyat perlu patuh dan taat setia terhadap raja
d.Penderhaka akan menyebabkan individu itu akan menerima tulah

7.DIBANTU OLEH PEMBESAR
a.Keteguhan peranan raja diperkuatkan oleh pembesar yang dilantik
b.Pembesar dibahagi pula kepada sistem 4 lipatan seperti orang besar berempat,orang besar berlapan,orang besar enam belas,dan orang besar tiga puluh dua kecuali Kelantan dan N.9
c.Perlantikan melalui sultan yang menurunkan cop mohor
d.Membantu raja/sultan dalam mengekalkan keamanan negeri dengan menguruskan ekonomi dan sosial kawasan jagaan masing-masing

8.HUBUNGAN SALING BERGANTUNG ANTARA RAJA/SULTAN DAN PEMBESAR
a.Pembesar menguasai kawasan yang dianugrahkan dan dikurniakan surat tauliah
b.Raja/sultan mempunyai kedudukan teguh dengan sokongan para pembesar
c.Raja/sultan berkuasa dalam aspek kehakiman dan perundangan dengan dibantu oleh pembesar.Namum hukuman bunuh adalah di tangan raja/sultan sahaja.
d.Pembesar membekalkan tenaga buruh melalui sistem kerah seperti membina istana raja/sultan,kapal,keperluan raja/sultan,pentas untuk istiadat raja,membekalkan tenaga rakyat untuk tujuan peperangan dan mempertahankan negeri.


C.KESIMPULAN
1.Sebelum kedatagan british di negeri-negeri melayu raja/sultan sememangnya berada pada kedudukan paling tinggi dalam sistem pemerintahan.Kedudukan ini membolehkan baginda berperanan sebagai ketua pemerintah,ketuan agama islam,ketua adat istiadat dan adat resam.

2 comments:

  1. BOLEH KE KALAU BUAT PNGENALAN DANPENUTUP SIMPLE MCM TU JE?MRKH?

    ReplyDelete